Super Nintendo (FAH)2017-12-31

Back

Total: 27

Name Serial Revision Board Size SHA256
Aero the Acro-Bat 2
SNSP-AE2P-FAH
SPAL-AE2P-0
SHVC-1A0N-20
0x200000
0aafd04a43ae29266e43920a7f9954d4a49f6fe43a5abffecc9c2fd5ad7d6cea
Alfred Chicken
SNSP-8A-FAH
SPAL-8A-0
SHVC-1A0N-20
0x100000
a4b1e125b421c5a58e2fd73edc4d58b31d7a596c07dee263c565f00ee712223f
Asterix
SNSP-XE-FAH
SPAL-XE-0
SHVC-1A0N-20
0x080000
d54d2703e474d7f469766d2d095ffcbbcab893e3fe58bbbcc57e24082a44bb40
Asterix & Obelix
SNSP-AXOP-FAH
SPAL-AXOP-0
SHVC-2A0N-20
0x180000
d9127808fb02c47dd74fd22f39582c69f19936a794a8efc153cc0e51a0d4d782
Cobaye, Le
SNSP-LW-FAH
SPAL-LW-0
SHVC-1A0N-20
0x100000
e6adeeee287204b06300b790fe048358f54e322306806142fb4e667ae8b57378
Donkey Kong Country
SNSP-8X-FAH
SPAL-8X-0
SHVC-BJ1M-10
0x400000
dde314fea056445685b97f9c8b554d2be81ea1fe6ace935934592464908d05fb
Donkey Kong Country 2 - Diddy's Kong Quest
SNSP-ADNP-FAH
SPAL-ADNP-1
SHVC-1J1M-20
0x400000
259537561fc1a0ddf0beacf9169ccb5fbe8ad88a322c07fccb862a39b379ae62
FIFA International Soccer
SNSP-84-FAH
SPAL-84-0
SHVC-1A0N-20
0x100000
ce09743d44a54f64862d8c53c11c2c84f2f861ec74c778bd8b05b0a3b07708d6
Lost Vikings, The
SNSP-LV-FAH
SFRA-LV-0
SHVC-1A0N-20
0x100000
9b52a2848b78aa7ecb7cac295bce7ae033089af6099e127c2c904f518c6d4b89
Lucky Luke
SNSP-ALYP-FAH
SPAL-ALYP-0
SHVC-1A0N-30
0x180000
8510491f99400115ccf33570269bc4e484fb56370f7ac36f12e73eec19d342da
Mega Man X
SNSP-RX-FAH
SPAL-RX-0
SHVC-2A0N-11
0x180000
1c41bb11c9df5aa8a6ca98caa5215418f37025f7a5e88ff62188b257338af3ab
Parodius
SNSP-PD-FAH
SPAL-PD-0
SHVC-1A0N-20
0x100000
558b437e10915c2ca79f376634fa4623c87efdb9292a5878b886c7a6fbef61e2
Plok
SNSP-P4-FAH
SFRA-P4-0
SHVC-1A0N-20
0x100000
034850392507ec2ea7219970a8be7ad4a4418a11eccbda9df7a5bbf4c74f0287
R-Type III - The Third Lightning
SNSP-ER-FAH
SPAL-ER-0
SHVC-1A0N-20
0x200000
3a30a6aff66e1ab44b7f742eafde45710cd5a7165681649470c3f04afa579927
Starwing
SNSP-FO-FAH
SPAL-FO-0
SNSP-1C0N5S-01
0x100000
553940ad4b0bbcf375cf2a06f092b44fcd880db820828c8c900c4cd9d4f5753f
Street Fighter II - The World Warrior
SNSP-S2-FAH
SPAL-S2-0
SHVC-1A0N-10
0x200000
35c1d6623748f66e254843cf340121e3e268a8301951f35c7ba3ef666bc293bf
Street Fighter II Turbo - Hyper Fighting
SNSP-TI-FAH
SPAL-TI-1
SHVC-BJ0N-01
0x280000
54ac1f0c99f1521e4c390f43af5da2138ec0526a97912790bdb53f9ab1b10b63
Stunt Race FX
SNSP-CQ-FAH
SPAL-CQ-0
SHVC-1CA6B-01
0x100000
abe8db202f9bd12d845a4c7ecb97d85fb149d7f17a608b3eae015d92f52f2c04
Super Hockey
SNSP-NH-FAH
SFRA-NH-0
SHVC-1A1M-11
0x100000
2b097fb72be6aff2030a488df87a349667eb204c2281fb0a2bb7eeafca33d5ed
Super Mario All-Stars
SNSP-4M-FAH
SPAL-4M-0
SHVC-1A3B-20
0x200000
9760fb407282d91005044fb08f9c15dc3e0ae65063a02eedfbbd285566501fd0
Super Mario Kart
SNSP-MK-FAH
SPAL-MK-0
SHVC-1K1B-01
0x082000
12d04359329bd646fc65c62db6121b4a7e4ece68556d68252e81ced421069f4c
Super Mario World
SNSP-MW-FAH
SPAL-MW-1
SHVC-1A1B-06
0x080000
5cc54b1e5c8d3c7701a5e20514145c3b36f15f26fe0a4fe6d2e43677e4b4eda9
Super Mario World 2 - Yoshi's Island
SNSP-YI-FAH
SPAL-YI-1
SHVC-1CB5B-20
0x200000
824f07e93c9ad38fe408af561e8979e3c0211f0c6c98aeb6e6bc85cd6f9edc91
Super Metroid
SNSP-RI-FAH
SPAL-RI-0
SHVC-BA3M-10
0x300000
640acb63dae038ad6f0ae65e103416f5a1f84d4a37ddaeeab5046122def774d5
Super Scope 6
SNSP-LR-FAH
SPAL-LR-0
SHVC-1A0N-02
0x100000
a6772914f3d0c2fda5bfde855a41f211c89d9452b7bd437b41d69b46727ed6e8
Tintin - Le Temple du Soleil
SNSP-A2VP-FAH
SPAL-A2VP-0
SHVC-1A0N-30
0x200000
71de4dec6a8e8be685627b6e929317f7cefb836997059bbd3b438ccc07a60044
Tintin au Tibet
SNSP-AT6P-FAH
SPAL-AT6P-0
SHVC-1A0N-30
0x180000
da8b8bccebf51b70213adecda37387d1bdb55aeb7bc0805bb1be1cd9b514daf6